Espais de NUCAT a internet

NUCAT: www.nucat.cat
El web NUCAT és una guia que conté informació sobre nudisme i naturisme i una guia dels espais nudistes de Catalunya.  També és un blog de notícies, informació i opinió sobre nudisme i naturisme.

Twitter: twitter.com/ProjecteNUCAT

Facebook: 

Canal NUCAT de vídeos a Vimeo