NUCAT

NUCAT és un projecte de difusió i informació sobre nudisme i naturisme, i una comunitat de nudistes o naturistes catalans. El projecte NUCAT està format per diferents espais com aquest web, un perfil a Twitter i diferents espais a Facebook.

Objectius del Projecte NUCAT

L’objectiu a llarg termini és contribuir a dignificar i a normalitzar el nudisme a la societat.

Per intentar aconseguir-ho hi ha objectius a curt termini:

• Oferir informació per donar a conèixer el naturisme, el nudisme i la seva legalitat.
• Oferir informació per facilitar l’inici a nous nudistes.
• Oferir informació dels “espais nudistes” de Catalunya.
• Oferir informació de notícies i activitats naturistes d’arreu del món, per ampliar o millorar les activitats naturistes que es fan a Catalunya.
• Promoure l’organització d’activitats naturistes.
• Oferir un espai de trobada, comunicació i debat per als naturistes i nudistes catalans.
• Col·laborar amb les associacions naturistes i promoure les seves activitats.

I un objectiu a mitjà-llarg termini:

• Fomentar que es creïn nous centres naturistes a Catalunya.

Per contactar utilitzeu el correu electrònic: projectenucat@gmail.com