Resultats de l’enquesta sobre nudisme per a nudistes 2011 a Catalunya

Presentació de l’enquesta i els resultats

Aquesta ha estat la primera enquesta sobre nudisme realitzada a Catalunya i a Espanya, durant l’estiu de 2011, als nudistes i naturistes espanyols i catalans. S’han obtingut 781 respostes de nudistes residents a Catalunya, d’entre les 1319 respostes totals a Espanya. El nombre de respostes es satisfactori en gran part gràcies a la difusió i l’ajuda del Club Català de Naturisme.

Aquesta enquesta no és un estudi sociològic, però és una primera aproximació als gustos, preferències i opinions dels nudistes catalans i espanyols. Els resultats són importants ja que no hi havia res semblant fins ara. Es discuteix molt sobre alguns aspectes del nudisme sense saber el que pensa una majoria dels nudistes. Aquesta enquesta vol ser una primera ajuda en aquest sentit. Algun resultat no es correspon amb la realitat, que ja es comenta en cada cas en el detall dels resultats, però d’altres resultats si que són representatius.

Com es va realitzar l’enquesta?

L’enquesta es va obrir el 29 de juny de 2011 i es va tancar el 3 d’octubre de 2011. Hi havia dues versions, una en català i una altra en castellà, amb les mateixes preguntes i opcions. Es va realitzar a través de formularis de Google Documents i estava inserida dins del web NUCAT.

Tots els resultats, gràfics i comentaris sobre l’enquesta es poden consultar en el document (pdf): Enquesta sobre nudisme a Catalunya 2011

Resum de gràfics d’alguns resultats

pregunta-9-catalunya

pregunta-13-catalunya

pregunta-18-catalunya

pregunta-19-catalunya

pregunta-20-catalunya